Omgevingswet aangrijpen voor groene gebiedsontwikkeling

De klimaatverandering leidt tot meer hoosbuien en hete zomers. De biodiversiteit in Nederland staat onder druk. Gebiedsontwikkeling biedt een kans het tij te keren via groene oplossingen voor waterberging en hittestressreductie. Landschapsarchitect Frank Vonk van gebiedsontwikkelaar AM vertelt in deze workshop over deze werkwijze en het toetsingsinstrument dat in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en andere convenantpartners tot stand is gekomen. Met dank aan de ruimere mogelijkheden die de Omgevingswet biedt.

Goed aangesloten op het Digitale Stelsel Omgevingswet

Voor dertig gemeenten wist Centric reeds de aansluiting te maken met de landelijke voorziening van het  Digitale Stelsel Omgevingswet. Hoe verloopt het proces van aansluiten precies, wat komt er verder kijken bij een succesvolle implementatie van Omgevingswetsoftware en waar loop je als gemeente zoal tegenaan? In deze deelsessie deelt een van de dertig betrokken gemeenten haar ervaringen (Sonja Zeeman/Gemeente Heerenveen), ondersteund door Eelco Pet van Centric.

‘Milieu-uitdagingen in het omgevingsplan’

Bij het stellen van regels in het omgevingsplan moeten de doelen van de Omgevingswet in acht worden genomen. Hierbij dien je rekening te houden met verschillende milieuvraagstukken. Zodoende is in het omgevingsplan een verregaande integratie vereist tussen ruimtelijke ordening en milieu. Hetgeen enorme uitdagingen met zich meebrengt. In deze sessie gaat Rachid Benhadi hierop in.