Samen aan het stuur bij de Omgevingswet

In samenwerking met Werkorganisatie Duivenvoorde, gemeente Wassenaar en gemeente Voorschoten neemt Ingrid Kersten van BMC u mee in het vraagstuk Omgevingswet en de impact op de eigen gemeente en organisatie. De instrumenten van de Omgevingswet gaan over het sturen op de fysieke leefomgeving en de vertaalslag ervan is dat we dingen anders gaan organiseren. Vanuit de ‘keten’ van verandering gaat de groep aan de slag om deze impact nog scherper te benoemen en ervaren. Na de workshop heeft u beter zicht op en inzicht in de veranderopgave voor de Omgevingswet op uw eigen werk en dat van anderen.

Omgevingswet aangrijpen voor groene gebiedsontwikkeling

De klimaatverandering leidt tot meer hoosbuien en hete zomers. De biodiversiteit in Nederland staat onder druk. Gebiedsontwikkeling biedt een kans het tij te keren via groene oplossingen voor waterberging en hittestressreductie. Landschapsarchitect Frank Vonk van gebiedsontwikkelaar AM vertelt in deze workshop over deze werkwijze en het toetsingsinstrument dat in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en andere convenantpartners tot stand is gekomen. Met dank aan de ruimere mogelijkheden die de Omgevingswet biedt.

Goed aangesloten op het Digitale Stelsel Omgevingswet

Voor dertig gemeenten wist Centric reeds de aansluiting te maken met de landelijke voorziening van het  Digitale Stelsel Omgevingswet. Hoe verloopt het proces van aansluiten precies, wat komt er verder kijken bij een succesvolle implementatie van Omgevingswetsoftware en waar loop je als gemeente zoal tegenaan? In deze deelsessie deelt een van de dertig betrokken gemeenten haar ervaringen (Sonja Zeeman/Gemeente Heerenveen), ondersteund door Eelco Pet van Centric.