Weg met de schotten tussen fysiek en sociaal domein

Het beschermen van gezondheid krijgt in de Omgevingswet een prominente plaats. De rijksnota Gezondheid Breed op de Agenda bevat als ambitie dat gezondheidsbevordering per 2024 onderdeel is van het beleid voor de fysieke leefomgeving. Datzelfde jaar moeten sociaal en fysiek domein samenwerken en de schotten tussen beide domeinen verdwijnen. Het ruimtelijk domein kan ook wat leren van het sociaal domein: dat heeft al 3 decentralisaties achter de rug en ondervindt de effecten van open normen. In deze workshop gaat Trees van der Schoot daarop in. Zij werkt mee aan de implementatie van de Omgevingswet bij verschillende gemeenten, geeft er geregeld presentaties en cursussen over en is auteur van verschillende boeken over de Omgevingswet.

Samen aan het stuur bij de Omgevingswet

In samenwerking met Werkorganisatie Duivenvoorde, gemeente Wassenaar en gemeente Voorschoten neemt Ingrid Kersten van BMC u mee in het vraagstuk Omgevingswet en de impact op de eigen gemeente en organisatie. De instrumenten van de Omgevingswet gaan over het sturen op de fysieke leefomgeving en de vertaalslag ervan is dat we dingen anders gaan organiseren. Vanuit de ‘keten’ van verandering gaat de groep aan de slag om deze impact nog scherper te benoemen en ervaren. Na de workshop heeft u beter zicht op en inzicht in de veranderopgave voor de Omgevingswet op uw eigen werk en dat van anderen.

‘Duurzaamheid in het omgevingsplan’

De urgentie tot verduurzaming wordt steeds groter. Zeker nu de gevolgen van klimaatverandering en bijbehorende problematiek, zoals hittestress en extreme regenbuien, vaker voorbijkomen. In de nieuwe Omgevingswet is duurzaamheid ook specifiek als doelstelling genoemd. De stap naar het verwerken van duurzaamheid in het omgevingsplan is dan snel gemaakt. Maar hoe kun je dit nou het best doen? En welke afwegingen moeten worden gemaakt? Hier zal Jan van Vulpen in deze sessie verder op ingaan.