‘Duurzaamheid in het omgevingsplan’

De urgentie tot verduurzaming wordt steeds groter. Zeker nu de gevolgen van klimaatverandering en bijbehorende problematiek, zoals hittestress en extreme regenbuien, vaker voorbijkomen. In de nieuwe Omgevingswet is duurzaamheid ook specifiek als doelstelling genoemd. De stap naar het verwerken van duurzaamheid in het omgevingsplan is dan snel gemaakt. Maar hoe kun je dit nou het best doen? En welke afwegingen moeten worden gemaakt? Hier zal Jan van Vulpen in deze sessie verder op ingaan.