‘Milieu-uitdagingen in het omgevingsplan’

Bij het stellen van regels in het omgevingsplan moeten de doelen van de Omgevingswet in acht worden genomen. Hierbij dien je rekening te houden met verschillende milieuvraagstukken. Zodoende is in het omgevingsplan een verregaande integratie vereist tussen ruimtelijke ordening en milieu. Hetgeen enorme uitdagingen met zich meebrengt. In deze sessie gaat Rachid Benhadi hierop in.