Omgevingswet aangrijpen voor groene gebiedsontwikkeling

De klimaatverandering leidt tot meer hoosbuien en hete zomers. De biodiversiteit in Nederland staat onder druk. Gebiedsontwikkeling biedt een kans het tij te keren via groene oplossingen voor waterberging en hittestressreductie. Landschapsarchitect Frank Vonk van gebiedsontwikkelaar AM vertelt in deze workshop over deze werkwijze en het toetsingsinstrument dat in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en andere convenantpartners tot stand is gekomen. Met dank aan de ruimere mogelijkheden die de Omgevingswet biedt.