Samen aan het stuur bij de Omgevingswet

In samenwerking met Werkorganisatie Duivenvoorde, gemeente Wassenaar en gemeente Voorschoten neemt Ingrid Kersten van BMC u mee in het vraagstuk Omgevingswet en de impact op de eigen gemeente en organisatie. De instrumenten van de Omgevingswet gaan over het sturen op de fysieke leefomgeving en de vertaalslag ervan is dat we dingen anders gaan organiseren. Vanuit de ‘keten’ van verandering gaat de groep aan de slag om deze impact nog scherper te benoemen en ervaren. Na de workshop heeft u beter zicht op en inzicht in de veranderopgave voor de Omgevingswet op uw eigen werk en dat van anderen.