Weg met de schotten tussen fysiek en sociaal domein

Het beschermen van gezondheid krijgt in de Omgevingswet een prominente plaats. De rijksnota Gezondheid Breed op de Agenda bevat als ambitie dat gezondheidsbevordering per 2024 onderdeel is van het beleid voor de fysieke leefomgeving. Datzelfde jaar moeten sociaal en fysiek domein samenwerken en de schotten tussen beide domeinen verdwijnen. Het ruimtelijk domein kan ook wat leren van het sociaal domein: dat heeft al 3 decentralisaties achter de rug en ondervindt de effecten van open normen. In deze workshop gaat Trees van der Schoot daarop in. Zij werkt mee aan de implementatie van de Omgevingswet bij verschillende gemeenten, geeft er geregeld presentaties en cursussen over en is auteur van verschillende boeken over de Omgevingswet.